Argrarische windmolens windturbines

Het was in april 2019 dat ik schriftelijke vragen stelde over kleine windmolens voor agrariërs bij ons in de gemeente. Er zijn namelijk veel boeren die hun bedrijf verder willen verduurzamen om zo toekomstbestendig te kunnen blijven boeren. En onze agrariërs zijn toch mede degenen die ons prachtige buitengebied vormgeven en onderhouden.

Er is een principeverzoek gekomen van 6 initiatiefnemers voor de aanvraag van een kleine windmolen (as-hoogte 20 meter). Het college heeft er toen voor gekozen om niet per aanvraag een bestemmingsplanwijziging voor te stellen maar om beleid voor de hele gemeente op te stellen. Het provinciaal beleid biedt hier mogelijkheden voor. Er is een beleidsnota opgesteld en een ontwerp paraplubestemmingsplan welk inmiddels ter inzage hebben gelegen. Al met al een duidelijk verhaal waarin de (on)mogelijkheden worden aangegeven.

Er is een informatieavond geweest waar veel inwoners online aanwezig waren, ik vond het mooi om te zien hoe deze vorm van vergaderen verliep. Het plan werd toegelicht en de presentatie van de agrariër was echt enthousiasmerend. De PCG is overtuigd van het nut van de agrarische windmolen voor de sector! Ook werd uitgelegd waar u met vragen terecht kunt en hoe zienswijzen konden worden ingediend. Het proces is heel transparant verlopen en de kritiek hierop is echt onterecht Wethouder en ambtenaren hebben dit voortreffelijk gedaan. De PCG betreurt de opstelling van de Stichting Behoud het Weteringgebied. We herkennen ons niet in hun kritiek en snappen niet wat hen beweegt om op deze manier te acteren. Het is een mooi gebied en iedereen wil dit zo houden! Daar doen een paar kleine agrarische windmolens niets van af! We hebben het dus niet over windmolens van 200 meter zoals ‘nepnieuws’ ons doet geloven. Onze agrariërs nemen de handschoen op en willen energieneutraal zijn. Ik hoop dat velen dit voorbeeld volgen en ook duurzame stappen zetten!

Na de beantwoording en verwerking van de zienswijzen komt het paraplubestemmingsplan al dan niet gewijzigd naar de gemeenteraad en gaan we het er uitgebreid over hebben! Om het verhaal de wereld uit te helpen dat er wel 100 kleine windmolens kunnen komen lijkt het de PCG goed dat het aantal wat geplaatst mag worden gemaximeerd wordt (25?) in het bestemmingsplan.

Belangrijk om te weten is dat het paraplubestemmingsplan van de kleine windmolens bij agrariërs los staat van de RES (regionale energiestrategie). Dit is een regio brede strategie om te kijken hoe en waar we slim hernieuwbare energie kunnen opwekken. Hierover is al een bijeenkomst geweest en u kunt deze weken uw mening kwijt in een enquête over duurzame energie.

Hartelijke groet,
Arie van Vliet (PCG)