Het is inmiddels mei. De zomer is in aantocht.Politiek gezien wordt het een hete zomer! Dat komt vanwege keuzes die gemaakt moeten worden m.b.t. de verbouwing van Markt 24, het oude Raadhuis wat beoogd is voor de huisvesting van VVV en het museum. Nu blijkt grote kostenoverschrijdingen met zich meebrengt…… (verderop hierover meer)
Afgelopen maand heeft Arie van Vliet afscheid genomen als gemeenteraadslid. Hij kon dit niet meer combineren met zijn baan en met zijn gezin. Marco Petri heeft zijn functie overgenomen.Ze hebben geruild van functie. Arie is nu bestuurslid en steunfractielid. Marco Petri is geïnstalleerd als gemeenteraadslid.
Het dossier Markt 24 is een problematisch dossier geworden. De PCG is teleurgesteld dat het college geen grondige inspectie heeft laten uitvoeren. Hoe dan ook er is door wethouder Kosterman heel stellig aangegeven dat men voor die 1,5 miljoen het pand opgekapt kon worden. Naar nu blijkt heeft men destijds geen grondige inspectie kunnen uitvoeren, en worden wij nu verrast door vele verborgen gebreken. Deze risico´s zijn niet inzichtelijk gemaakt of gemeld. Hierdoor is de raad op het verkeerde been gezet en daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Inmiddels is de sutuatie voor wethouder Kosterman onhoudbaar geworden. DV woensdag 17 mei zal er een extra raadsvergadering worden gehouden waar een motie van wantrouwen zal worden ingediend door VVD, D66, OpRecht!, BB en PCG. Binnenkort moet de raad knopen doorhakken met welk scenario we dit dossier tot een einde gaan brengen. Op dit moment moet het college eerst duidelijkheid scheppen over de mogelijke claims die boven het hoofd hangen. Wat de PCG betreft moet er nu alleen nog damage control worden uitgevoerd. Dus proberen de (financiële) pijn te verzachten. We zijn benieuwd welke kant het op gaat en hoe de huisvesting op termijn van VVV en het museum gaat worden. De toekomst is nu heel erg onzeker!Inmiddels hebben we het verzenden van de nieuwsbrieven weer opgepakt. In een nieuw jasje, met een ander systeem. We hopen dat u deze informatie van de PCG gaat waarderen. Mocht u vragen hebben of informatie willen neem gerust contact op.Samenstelling van de raad.In de raad zijn momenteel nog 8 partijen vertegenwoordigd.Samen Werkt (samensmelting van Groen Links, PvdA en Open)                5 zetelsVVD                                                                                                              3 zetelsSP                                                                                                                 2 zetelsD66                                                                                                               1 zetelBurgerbelangen                                                                                            3 zetelsOpRecht! (voormalig Duurstede voor democratie)                                       1 zetelCDA                                                                                                              2 zetelsPCG                                                                                                              2 zetels19 raadsleden in totaal die met elkaar het hoogste orgaan van de gemeenteraad zijn.Daarnaast mag elke partij 3 steunfractieleden aanwijzen. De PCG heeft Teus Jan Doornenbal en Arie van Vliet als steunfractieleden. Daarnaast mogen de partijen een technische gespreksleider aanwijzen. Jan Oechies is namens de PCG hiervoor aangewezen.Zitting hebben in de gemeenteraad is een hele verantwoordelijkheid met een budget van rond de 60 miljoen.Er zijn natuurlijk wel kaders afgesproken.  Van die 60 miljoen is eigenlijk maar ongeveer 7% beschikbaar voor nieuw beleid en om tegenvallers op te vangen. Dus eigenlijk zitten wij als gemeente financieel aan de grond. Zoals het er nu uitziet zal 2026 en 2027 de gemeente in een financieel ´ravijn´ storten. Wij zijn niet de enige gemeente die er zo financieel voorstaat. De hoop op een bijdrage uit Den Haag zien wij elke dag minder worden. De gemeente zal meer inkomsten moeten genereren en/of flink moeten bezuinigen. Liefst zonder dat het veel financiële pijn doet. Heeft u ideeën? Wij staan open voor alle ideeën laat het ons weten.Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over de lokale politiek? Neem dan contact op!