Beste leden van de PCG en belangstellenden,Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord, heeft wethouder Wil Kosterman haar ontslag aangeboden. Helaas heeft zij een aantal ernstige fouten gemaakt en de grip verloren op het renovatieproces van Markt 24. Een meerderheid van de raadsleden, waaronder de PCG-fractie heeft geen vertrouwen meer dat wethouder Kosterman dit dossier kan oplossen. De politieke consequentie is een motie van wantrouwen. Echter deze motie is niet ingediend omdat de wethouder voortijdig uit eigen beweging haar ontslag heeft aangeboden. Afgelopen dinsdag hebben alle partijen een korte speech mogen houden om de situatie te duiden.De inhoud van deze speech van de PCG staat hieronder volledig weergegeven:
Geacht college, beste collega’s van de raad van Wijk bij Duurstede en vooral de Wijkse samenlevingDe PCG weet uit jarenlange ervaring als coalitiepartij hoe moeilijk het is om een consistent, betrouwbaar, transparant beleid te maken en uit te voeren. Ook onze wethouders hebben het in het verleden moeilijk gehad. Er zijn vele onzekere factoren en voor de juiste informatie ben je van vele partijen afhankelijk.Wethouder Kosterman is voor ons, vele jaren in onze coalities een uitstekende, betrouwbare en vooruitstrevende partner geweest.Helaas is Markt 24 haar fataal geworden. Als eindverantwoordelijke in dit proces heeft zij ons geen antwoord kunnen geven op onze vragen. Ondanks herhaald aanbrengen. Het hele college stellen wij verantwoordelijk voor dit gebrek aan duidelijkheid en transparantie. Vanuit het college had wethouder Kosterman op meer collegiale ondersteuning mogen rekenen met name op financieel gebied en het risico management bij dit proces. Vanuit de ambtelijke organisatie hadden wij meer (ingehuurde) technische support verwacht.Hoe heeft dit kunnen gebeuren ligt nu voor. Na het extra aanvullend krediet van eur. 200.000,= in september 2021 zijn wij met enige weemoed het proces blijven volgen. Maar langzaam aan begonnen wij de grip op het gehele proces te verliezen en naar wij denken het college ook.Nadat er steeds meer duidelijk werd dat bepaalde zaken langer bekend waren en wij het gevoel kregen daarop te laat werden geïnformeerd, werd het voor ons steeds moeilijker om daarop te acteren en te vertrouwen op de goede afloop van het renovatieproces. Dat er vanuit de gemeente is gevraagd welke schadevergoeding de potentiële huurders van Markt 24 dachten te ontvangen was voor ons de bottleneck.De vraag aan onszelf of we het de volgende keer anders zouden doen, moet ik u het antwoord helaas schuldig blijven omdat we dat niet weten. Wat wel blijft knagen is dat dit een heel lastig proces was en nog is omdat het hier over mensen gaat. Naar onze mening hadden er veel zaken anders gekund en gemoeten en daar is helaas de eindverantwoordelijke , door de door ons gesteunde motie van wantrouwen, de dupe van. Dat twee collega wethouders nu na het vertrek van wethouder Kosterman “de handschoen oppakken” en met de raadsfracties in gesprek gaan juichen wij toe. Als zij dit in een eerder stadium ter ondersteuning van Wil hadden gedaan was het mogelijk anders gelopen.Ik hoop dat ik binnenkort de moed kan opbrengen om mw. Kosterman te vragen of ik nog welkom ben voor een bak koffie, om wellicht nog eens van gedachte te wisselen, maar vooral om aan te geven en te laten weten dat wij, als PCG haar een prima politica en goed mens vinden.  Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze gedaan heeft en wensen haar voor de toekomst Gods onmisbare kracht toe.Dank U wel.Hoe nu verder is aan de fractie van Samenwerkt en deze partij wil graag onder deskundige leiding het gesprek met de overige partijen aangaan om het vertrouwen over en weer te herstellen en te bezien of de eerder door bijna alle partijen afgesproken en ondertekende raadsakkoord kan blijven bestaan.De tijd zal het leren!De PCG fractie en u als achterban beseffen dat vertrouwen op mensen niet de aangewezen weg is. Maar wij moeten vertrouwen hebben in onze God en Here. Hij regeert! Laten wij deze plaatselijk politieke crisis gedenken in onze gebeden.