Nieuwsbrief PCG – juli 2020

Geachte lezer,

Voor u ligt de nieuwsbrief van de PCG waarin we u kort willen meenemen in wat er de afgelopen periode in de politiek is gepasseerd.

Namens het bestuur.
Het was voor ons allen, en ook in de politiek een heel andere periode als anders. Door het coronavirus kon zowel de fractie als de gemeenteraad niet fysiek vergaderen en moest er veel op afstand gebeuren. Ook de algemene ledenvergadering van de PCG kon geen doorgang vinden. We hopen deze DV in het najaar alsnog te houden. Het was voor ons allen een periode waarin al onze zekerheden ineens wegvielen. God heeft op een bijzondere wijze gesproken in ons land en over de hele wereld. Wij kijken zo vaak naar de grote gebeurtenissen in de wereld, maar een heel klein virus heeft heel onze samenleving veranderd, en we weten niet hoe lang dit alles nog gaat duren. 1 ding weten we wel: De Heere regeert! Dat we dan op Hem ons vertrouwen mogen stellen.

Intussen is het werk van de fractie en van onze wethouder doorgegaan en is er ondanks alles weer veel geweest wat hen bezighield. U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. Wij vinden het fijn dat u door het lezen van deze nieuwsbrief van uw betrokkenheid op de PCG blijk geeft en rekenen op uw steun en gebed voor het werk wat onze PCG mag doen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de fractie.
Wat is er gebeurd en wat speelt er momenteel.

Een kleine opsomming:

Zonnevelden

Na veel burgerparticipatie omtrent het toetsingskader zonnevelden waarbij er voor 60 hectare zonneveld te realiseren valt, zijn er diverse principeverzoeken binnen gekomen voor het aanleggen van zonnevelden. U heeft vast al in de krant gelezen dat het er ook een initiatief is om een zonneveld te realiseren aan de Groenewoudseweg in Cothen. Dit project kwam goed door het toetsingskader. Helaas ligt het in Cothen een stuk gevoeliger. Nu ligt de bal bij de initiatiefnemer om te zorgen voor draagvlak en te laten zien dat het plan wat hij heeft ingediend ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Als PCG zullen wij dit traject kritisch volgen.

laptop

Digitaal vergaderen

Grondstoffenbeleid

Verder heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor de strategie grondstoffenbeleid. In de volksmond afvalstoffenbeleid genoemd. Ja we gaan Diftar invoeren (Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven). Dus variabele kosten voor het ledigen van de grijze kliko. Als PCG hebben we hier ook mee ingestemd omdat als we niets zouden doen de rekening voor elk huishouden meer zou stijgen omdat afvoer van restafval steeds duurder word. Over de tarieven zullen we als gemeenteraad later nog een beslissing nemen.

Jaarrekening

Inmiddels is de jaarrekening 2019 bekend en door wijziging van de BBV  en de toename van taken vanuit de landelijke overheid en geen toename van gelden zit net als veel andere gemeenten op zwart zaad. Ook de vooruitzichten zijn zorgelijk. Denk maar eens aan de consequenties van de huidige Coronacrisis. We staan voor een onzekere toekomst!

Deze week hebben we als gemeenteraad besloten om in gezamenlijkheid na de zomer te gaan kijken hoe we een sluitende begroting voor 2021 kunnen realiseren.

De komende periode gaan we ons hard maken voor een fietspad tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Hiervoor is intensief contact met de gemeenteraad van de Heuvelrug nodig. Ook willen we meer aandacht voor de fietsende weggebruiker.
U ziet werk genoeg….!
Heeft u nog ideeën of wilt u ons spreken? Of kom eens meepraten of luisteren op ons fractieoverleg.

Het bestuur en de fractie wenst u een goede vakantie, wees voorzichtig en blijf gezond!