De PCG heeft hart voor het sociaal domein en wil dat de gemeente ruimhartig omziet naar zorg, ondersteuning en bescherming van kwetsbaren in onze gemeente. De menselijke maat is hier leidend!

Wij willen dat kwalitatief goede zorg wordt verleend, die aansluit bij de belevingswereld van de cliënten. Vroegtijdige signalering en indicering is belangrijk. Het stapelen van niet passende zorg, leidt tot een grotere zorgafhankelijkheid en tot verminderd welbevinden. Wij vragen van onze medemensen dat zij waar mogelijk participeren in de samenleving.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn een groot goed en vormen een “drijvende kracht” in de totale zorg. Goede begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers zijn prioriteit.

Tegen personen en organisaties die misbruik maken van ons ruimhartig beleid zullen wij hard optreden.