Met de PCG houdt u het financiële huis op orde. De PCG streeft een heldere, inzichtelijke en degelijk sluitende begroting na.

  • Een goede balans tussen het Wijkse voorzieningenniveau en lage belastingen.
  • Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing etc. zijn kostendekkend.
  • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor burgers die van een laag inkomen moeten rondkomen.
  • De PCG staat voor een eerlijk, helder en consequent subsidiebeleid.
  • Belastingverhoging alleen als de noodzaak daarvan is aangetoond.
  • De samenleving meer betrekken bij het financiële beleid en experimenteren met burgerbegrotingen.

Voor een duurzaam gemeentelijk huishoudboekje moet u bij de PCG zijn!