Onze gemeente wordt gesierd door groenpercelen. Groenperken, bomen en struiken zijn een welkome afwisseling tussen wegen en huizen.

Het groen bevorderd de leefbaarheid van de gemeente. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk energie te besparen, de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast te beperken.

Hierbij moet rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Naast het aanplanten van groenstroken is ook gedegen onderhoud essentieel, zodat groenperken niet verworden tot (zwerf)-vuilplaatsen.

Naast goed groenbeheer vanuit de gemeente, stimuleren wij buurtbeheer die hun eigen wijken schoon houden. De PCG zal hierop blijven toezien.