De PCG vindt dat wij zorgvuldig om moeten gaan met de natuur en ons landschap. Een schoon milieu moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek!

Onze speerpunten voor de komende periode zijn:

  • Inzetten op energiebesparing en isoleren.
  • Nog meer promoten van zon op dak!
  • Geen voorstander van de zogenaamde MEGA windturbines binnen onze gemeente.
  • Niet meer agrarische grond opofferen voor zonnevelden!
  • Energieneutraal moeten we worden, we volgen daarom de ontwikkelingen binnen de energiemix (o.a. kernenergie, waterstof, etc.)

Het is belangrijk dat iedereen duurzaamheid tussen de oren krijgt en zich er verantwoordelijk voor voelt!