Voor ons en zovelen is een goede woonomgeving erg belangrijk. Onze gemeente kenmerkt zich door variatie in
woon- en leefmilieus, daarom willen we ons blijven inzetten en hard maken voor passende woningen voor onze inwoners!

Er moet een goede balans zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. De PCG vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk. Mede door verschillende bouwstijlen behoudt onze gemeente haar mooie karakter.

Daarnaast moet de lobby bij de Provincie onverminderd doorgaan om extra woningen te mogen bouwen!