In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart spreekt Wijks Nieuws met de 8 lijsttrekkers. Elke week twee. Partijen krijgen dezelfde vragen voorgelegd. Jan-Dirk de Bruijn van PCG doet voor de eerste keer mee als lijsttrekker, deze raadsperiode zat hij in de gemeenteraad. Hij is de opvolger van Marchal.

Hoeveel betaalbare huurwoningen gaat Wijk de komende tien jaar bouwen? Voor wie, waar – maar vooral: hoe hoog? 

Op De Geer III kunnen ongeveer 900 woningen worden gebouwd, dat zijn er eigenlijk nog te weinig als je kijkt naar de vraag. De eerste 530 die we mogen bouwen moeten we vooral voor starters en ouderen bestemmen. In ons coalitieakkoord is afgesproken dat er 30 procent sociale huur zou worden gebouwd, maar die discussie lijkt door de grotere behoefte en door de lange wachttijden achterhaald. De PCG vindt  het bouwen van 35 tot 40 procent sociale huur voor de komende tien jaar nodig, omdat de vraag zo groot is. Wij wil hier geen Bijlmer. In De Geer III kunnen we een leuke mix maken, met bijvoorbeeld langs de buitenrand wat hogere bebouwing tot wel 6 woonlagen, en dan 4 woonlagen ertussen – om het een beetje speels te maken. Omdat we zo achterlopen met het bouwen van woningen, moeten we ook andere locaties in het proces meenemen, anders maak je geen meters.

Bron: https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/gemeenteraadsverkiezingen/795868/pcg-wil-woningbouw-naar-behoefte

Wat is de beste manier om lokaal energie op te wekken en daarmee de duurzaamheidsdoelstellingen Parijs te halen?

In principe zeggen wij: ‘geen knaken, geen taken’. De overheid legt ons iets op en die moet ons dan ook financieel tegemoet komen. Het energieneutraal worden is een dure aangelegenheid. We vinden het isoleren van woningen belangrijk en energie besparen. Met zon op daken van woningen valt ook veel winst te behalen. Verder staan wij nog steeds volledig achter de biovergister die de hele kern Cothen van groen gas kan voorzien. Om geen goede agrarische grond op te geven, willen we niet verder gaan dan de huidige 60 hectare zonnevelden. Windturbines hebben niet onze voorkeur. Maar mocht de buurgemeente Houten de windturbines toch nog gaan plaatsen bij de Gooyerbrug, dan zou het niet ondenkbaar zijn, dat met voldoende draagvlak, er nog een paar op ‘Wijks’ grondgebied geplaatst kunnen worden. Dit om de duurzaamheidsdoelstelling op termijn te kunnen halen. Over lokaal energie opwekken moeten we zeker ook met de jeugd in gesprek, want het is een lang proces en uiteindelijk gaat het om hun toekomst.

Is het een idee om bij verkeersmaatregelen niet meer uit te gaan van de auto, maar van de fiets?

Dat zou natuurlijk heel wenselijk zijn, maar in de praktijk is het lastig voor mensen uit Cothen en Langbroek. In Wijk zelf is alles wel fietsbaar. PCG wil het fietsen promoten door goede verlichte fietspaden, fietsstallingen en aantrekkelijke fietsroutes waarbij de fietsbeperkende maatregelen worden aangepakt.

Als er onvoldoende geld is, kiest PCG dan voor renovatie oude Stadhuis met een museum erin, of voor onderwijshuisvesting?

Onderwijshuisvesting is voor een gemeente een kerntaak – dus dat gaat voor. Het is heel belangrijk dat we veilige, gezonde en moderne scholen voor onze kinderen hebben. Het Stadhuis is als rijksmonument belangrijk om Wijk mee op de kaart te zetten, en een klein museum zorgt ook voor levendigheid, toerisme en dus economie. Daarnaast is het tegenover het museum ook niet netjes om te stoppen na de gedane beloften. Het Stadhuis is voor hen het mooiste gebouw gezien de prominente plek.

Welke oplossing ziet de PCG voor het tekort aan mensen die huishoudelijke hulp willen verlenen? 

De arbeidsomstandigheden verbeteren kan al helpen, zorgen voor een betere beloning. Ook kijken of we mensen met een uitkering kunnen bewegen zodat ze iets voor de samenleving kunnen betekenen.