De PCG maakt zich sterk voor een vitaal en leefbaar buitengebied. Wij zijn trots op onze agrariërs en fruittelers,
die zorgen voor lokale voedselvoorziening.

Agrariërs spelen een goede rol in natuurbeheer en het behoud van ons mooie landschap. Wij geven hen ruimte om
door te ontwikkelen. Agrarische bestemmingen moeten zoveel mogelijk hergebruikt worden en ‘verrommeling’ van
het buitengebied gaan we tegen.

De PCG wil het huidige agrarische landschap en de plattelandscultuur in stand houden en waar mogelijk
versterken en verfraaien, zodat wij als inwoners maar ook het toerisme hiervan kunnen blijven genieten!