Op de ledenvergadering van de Protestant Christelijke Groepering (PCG) is dhr Jan-Dirk de Bruijn gekozen als  lijststrekker voor de PCG.

Het bestuur van de Wijkse PCG draagt de heer Henk Vreeswijk (62 jaar) voor als wethouder in de gemeente Wijk bij Duurstede. Hij volgt Hans Marchal op die per 1 september 2021 zijn functie neerlegt.

Als Bestuur en Fractie van de PCG hebben we kennis genomen van het vertrek van onze wethouder Hans Marchal per 1 september 2021.

Voor u ligt de nieuwsbrief van de PCG waarin we u kort willen meenemen in wat er de afgelopen periode in de politiek is gepasseerd.